Diagram

Een diagram is een schematische, grafische weergave van een proces of van een aantal grootheden en hun onderlinge verband.