Diagram

Een diagram is een schematische, grafische weergave van een proces of van een aantal grootheden en hun onderlinge verband.

04/09/2008

Gedachten ordenen

Mindmapping is een prima aanpak om overpeizingen te rangschikken en te visualiseren, en kan zelfs behulpzaam zijn bij de meest banale onderwerpen. Het gebeurt wel vaker dat mijn hoofd vol zit met ideeën — gedachtenstromen die mij soms in de war brengen omdat ik er geen begin of einde aan […]